Hurda Kesme Makası

Hipsan pres hurda kesme makası geri dönüşüm endüstrisi için işleme, servis, aktarım kolaylığı sağlamak ve kaynaklarımızı koruma amacı için tasarlanmıştır.

Ürettiğimiz hurda kesma makinası, hidrolik enerjiyi kullanarak hurdayı kesen giyotin prensibinde çalışmaktadır.

Zaman ve Enerji tasarrufuna  istifleme ve  Kaynakların korunmasına yardımcı olur.