Dik Balya Sıkıştırma Presleri

Hipsan pres dik balya sıkıştırma presleri geri dönüşüm endüstrisi için işleme, servis, aktarım kolaylığı sağlamak ve kaynaklarımızı koruma amacı için tasarlanmıştır.

  • Kâğıt, karton
  • Pet şişe
  • Paketleme malzemeleri
  • Alüminyum ve teneke kutular
  • Lastik
  • Çeşitli araç atıkları tampon, tank vs

Gibi atık malzemelerin hacimlerini azaltmaya yönelik kullanılmaktadır.